Chính sách đổi trả

Với mục đích đảm bảo các quyền lợi của khách hàng, người dùng đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ người dùng. Bao bì Hoàng Gia hỗ trợ đổi trả hàng hóa, sản phẩm cho khách hàng khi sản phẩm không đạt được chất lượng.

Điều kiện đổi trả sản phẩm, hàng hóa

Bao bì Hoàng Gia hỗ trợ khách hàng đổi trả hàng hóa sản phẩm trong vòng 3 ngày. Vì vậy khách hàng muốn đổi trả sản phẩm cần thực hiện việc đổi trả trong thời gian này.

Sản phẩm đổi trả phải chưa qua sử dụng và không bị hư hỏng do các yếu tố ngoại cảnh gây ra.

Sản phẩm đổi trả không đặt được màu sắc phù hợp, lên màu không đều hay gặp lỗi trong quá trình sản xuất khiến sản phẩm không được như ý.

Các bước thực hiện đổi trả sản phẩm

Khi khách hàng có nhu cầu đổi trả sản phẩm, bao bì Hoàng Gia sẽ  tiến hành xác nhận sản phẩm và tiến hành hành các thủ tục đổi trả cho khách hàng.

Sau khi hoàn tất thủ tục, chúng tôi sẽ tiến hàng gửi sản phẩm khác cho khách hàng trong thời gian sớm nhất hoặc hoàn trả chi phí cho khách hàng.