Chính sách kiểm hàng; Chính sách hoàn trả, bao gồm thời hạn hoàn trả, phương thức trả hoặc đổi hàng đã mua, cách thức lấy lại tiền, chi phí cho việc hoàn trả này;

Chính sách kiểm hàng

Tiêu chuẩn kiểm hàng: Hàng hoá hoặc dịch vụ được kiểm tra để đảm bảo chất lượng và đáp ứng tiêu chuẩn quy định.

Thời gian kiểm hàng: Kiểm tra sản phẩm trước khi giao hàng cho khách hàng.

Phạm vi kiểm hàng: Kiểm tra toàn bộ lô hàng hoặc một số mẫu ngẫu nhiên.

Xử lý hàng không đạt yêu cầu: Hàng hoá không đạt yêu cầu kiểm hàng sẽ được sửa chữa, hoán đổi hoặc hoàn tiền.

Chính sách hoàn trả

Thời hạn hoàn trả: Khách hàng có thể yêu cầu hoàn trả sản phẩm trong khoảng thời gian cụ thể 03 ngày sau khi nhận hàng.

Điều kiện hoàn trả: Sản phẩm phải còn mới, nguyên vẹn, không sử dụng, chưa hỏng hóc và đáp ứng các điều kiện cụ thể để được hoàn trả.

Phương thức hoàn trả: Khách hàng yêu cầu hoàn trả qua phương tiện xác định (email, điện thoại).

Phương thức hoàn tiền: Hoàn tiền sẽ được thực hiện qua phương thức thanh toán ban đầu hoặc hình thức khác nếu khách hàng đồng ý.

Chi phí hoàn trả: Chi phí vận chuyển hoặc các khoản phí khác liên quan đến việc hoàn trả sản phẩm có thể được chịu bởi khách hàng hoặc doanh nghiệp hoặc do thỏa thuận..

Thời gian hoàn tiền: Sau khi hàng hoá hoặc dịch vụ được kiểm tra và chấp nhận trả lại, hoàn tiền sẽ được thực hiện trong khoảng 03 ngày.