Thông tin về điều kiện giao dịch chung (Chi tiết: Điều 32 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP và Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP).

Các điều kiện hoặc hạn chế trong việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ, như giới hạn về thời gian hay phạm vi địa lý, nếu có;

Giới hạn thời gian

Dịch vụ báo giá và đơn hàng có giá trị trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
Bảo hành sản phẩm trong vòng 06 tháng kể từ ngày giao hàng.

Phạm vi địa lý

  • Giao hàng chỉ áp dụng trong các khu vực thành phố Hồ Chí Minh, khách hàng ở các tỉnh khác chúng tôi sẽ hỗ trợ chuyển hàng tới chành, nhà xe có địa chỉ nhận hàng trong thành phố Hồ Chí Minh..
  • Dịch vụ chỉ cung cấp cho khách hàng trong quốc gia Việt Nam.

Điều kiện sử dụng

Ưu đãi dành cho khách hàng mới/đã từng mua hàng trước đây.

Hạn chế về số lượng

  • Không có quy định về giới hạn số lượng tối thiểu và tối đa cho một đơn hàng.
  • Chương trình khuyến mãi (Nếu có) sẽ chỉ được thông báo cho khách hàng nào đủ điều kiện áp dụng.

Điều kiện hủy bỏ

  • Quy định việc hủy dịch vụ phải thông báo trước ít nhất 24 giờ.
  • Trong trường hợp hàng hóa không còn trong kho, cửa hàng sẽ hoàn tiền 100%.

Điều kiện vận chuyển

  • Miễn phí vận chuyển cho đơn hàng trên 3000,000 VNĐ.
  • Khách hàng chịu trách nhiệm về việc bảo quản hàng hóa sau khi nhận hàng.

Điều khoản bảo hành

  • Bảo hành chỉ áp dụng trong trường hợp lỗi kỹ thuật của sản phẩm.
  • Bảo hành không bao gồm các hư hỏng do người dùng gây ra